Septikas | naudojamas valymo ir jų dumblo dalinio apdorojimui
38
post-template-default,single,single-post,postid-38,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Septikai

Septikai

Septikai – svarbus ir jau daugelį metų plačiai naudojamas individualių namų ir jų grupių, nedidelių pramonės įmonių ir mažų gyvenviečių nuotekų pirminio mechaninio valymo ir jų dumblo dalinio apdorojimo įrenginys.

Septikai pradėti naudoti 1860 m. Prancūzijoje .

Septikas yra kombinuotas nuotekų pirminio valymo įrenginys, atliekantis tris pagrindines funkcijas:

  • nuotekose esančių sunkesnių, stambesnių priemaišų išskyrimą sėsdinimu. Nuotekoms nedideliu greičiu pratekant septiku, šios priemaišos nusėda ant septiko rezervuaro dugno;
  • nuotekose esančių lengvų, plūdrių priemaišų (riebalų, pluošto, popieriaus ir pan.) išskyrimą dėl septike sumažėjusių nuotekų tėkmės greičių. Šios priemaišos išplaukia septike į skysčio paviršių ir jame kaupiasi, sudarydamos plūduriuojančią, kietėjančią plutą;
  • ant septiko dugno nusėdusių sunkesnių priemaišų (dumblo) kaupimą, susitankinimą ir pūdymą. To išdavoje, kelis kartus sumažėja dumblo tūris. Iš perpuvusio dumblo lengviau išsiskiria vanduo, lengviau ir pigiau jį išvežti, sausinti, apdoroti.

Pūnant dumblui, susidariusios dujos (daugiausia H2S – sieros vandenilis) kelia į paviršių pūdomo dumblo gabaliukus, kurie patenka į plūduriuojančių riebalų sluoksnį ir susimaišo su juo, storindami ir cementuodami paviršinę plutą.

Dalis kylančio dumblo gabaliukų vėl patenka į septiku pratekančių nuotekų srautą, didina jo užterštumą.

Septikas – požeminis, dengtas rezervuaras. Nuotekų pratekėjimo rezervuaro kameros ir ištekėjimo iš jo vamzdžiai yra įrengti taip, kad iš lengvesniųjų priemaišų susidariusi paviršinė pluta negali patekti iš vienos septiko kameros (skyriaus) į kitą ir negali su nuotekomis ištekėti iš rezervuaro.

Ant rezervuaro dugno nusėdęs dumblas, vykstant anaerobiniams (bedeguoniniams) puvimo procesams, dalinai suyra, sumažėja jo tūris. Tokį perpuvusį dumblą lengviau sausinti. Puvimo metu dalis yrančio dumblo dalelių pakyla į viršutinį sulaikytų lengvų plūduriuojančių dalelių sluoksnį, susimaišo su juo, sudarydama kietoką plutą.

Septike susidaro trys zonos:

  • Viršutinė (pluta).
  • Vidurinė (skystis, pratekančios nuotekos).
  • Apatinė (nusėdusios priemaišos, pūvantis dumblas).

Septikuose sulaikomos stambios, nusėdančios ir plūduriuojančios priemaišos. Dėl to sumažėja nuotekų teršalų koncentracija (BDS5, skendinčio medžiagos, riebalai ir kt.).

Periodiškai, atidarius septiko landų dangčius, dumblas ir paviršinė pluta yra išsiurbiami ir išvežami autocisternomis tolesniam apdorojimui. Septikuose dalinai (mechaniškai) valytos nuotekos valomos sekančiuose valymo grandinės įrenginiuose, dažniausiai, antrinio (biologinio) valymo įrenginiuose. Jeigu tokių įrenginių nėra, arba jie veikia neefektyviai, į aplinką – vandens telkinius arba gruntinį vandenį – patenka mažai valytos nuotekos, jie teršiami.