Nuotekų valyklos, sitos aptarnauti iki 50 GE
34
post-template-default,single,single-post,postid-34,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Nuotekų valyklos, skirtos aptarnauti iki 50 GE

Nuotekų valyklos, skirtos aptarnauti iki 50 GE

Paimta iš “DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.02.05:2004 „NUOTEKŲ VALYKLOS. PAGRINDINĖS NUOSTATOS“ PATVIRTINIMO

VI SKYRIUS. NUOTEKŲ VALYKLOS, SKIRTOS APTARNAUTI IKI 50 GE

XVII SKIRSNIS. BENDRIEJI PRINCIPAI

943. Valyklos, skirtos aptarnauti iki 50 gyventojų ekvivalentų, gali susidėti iš nuotekų pirminio valymo, antrinio valymo ir tretinio valymo.

944. Nuotekų valyklose, skirtose aptarnauti iki 50 gyventojų ekvivalentų, gali būti naudojami procesai:
944.1. nusodinimas;
944.2. filtravimas;
944.3. aerobinis valymas nefiksuotais mikroorganizmais;
944.4. aerobinis valymas fiksuotais mikroorganizmais;
944.5. tvenkininis valymas;
944.6. biologinė nitrifikacija;
944.7. biologinė denitrifikacija;
944.8. jonų apykaita;
944.9. fizinis/cheminis valymas;
944.10. biologinis valymas;
944.11. filtravimas/inaktyvacija;
944.12. mikrofiltravimas;
944.13. dezinfekavimas;
944.14. išplukdymas;
944.15. adsorbavimas.
945. Nuotekų valyklose, skirtose aptarnauti iki 50 gyventojų ekvivalentų, gali būti įrenginiai:
945.1. pūdomieji nusodintuvai (septikai);
945.2. nuotekų mechaniniai filtrai;
945.3. neužlieti augaliniai filtrai;
945.4. užlieti augaliniai filtrai;
945.5. grūdėtų medžiagų (smėlio, žvyro, stiklo grūdelių) filtrai;
945.6. durpių filtrai;
945.7. dirbtiniai šlapžemiai;
945.8. mechaniniai diskiniai filtrai;
945.9. dirvinis valymas;
945.10. nuotekų sugerdinimas;
945.11. ilgasis aeravimas;
945.12. biologinis valymas plėveliniuose reaktoriuose;
945.13. sekos biologiniai reaktoriai;
945.14. sintetinių medžiagų filtrai;
945.15. putų filtrai;
945.16. laistomieji reaktoriai;
945.17. biologiniai plėveliniai – veikliojo dumblo reaktoriai;
945.18. nardinamieji reaktoriai (biodiskai);
945.19. fakultatyviniai ir aerobiniai tvenkiniai;
945.20. anaerobiniai kylančios tėkmės filtrai;
945.21. anaerobiniai reaktoriai su panardintu laikmeniu;
945.22. katijonų kaita (amoniako šalinimui);
945.23. anijonų kaita (nitratų šalinimui);
945.24. cheminė flokuliacija ir nusodinimas;
945.25. ultravioletinis švitinimas;
945.26. dezinfekavimas hipochloritu;
945.27. riebalų skirtuvai;
945.28. mechaninis riebalų grėbtuvas;
945.29. membraninis filtravimas.
946. Iki 50 gyventojų ekvivalentų aptarnauti skirta nuotekų valykla gali būti:
946.1. gamyklinė (pagaminta fabrike);
946.2. statytinė (statoma nuolatinio naudojimo vietoje).
947. Labiausiai paplitę iki 50 gyventojų aptarnauti skirti valyklų gamykliniai įrenginiai yra:
947.1. pūdomieji nusodintuvai (septikai);
947.2. nuotekų mechaniniai filtrai;
947.3. laistomieji reaktoriai;
947.4. sekos biologiniai reaktoriai;
947.5. biologiniai plėveliniai – veikliojo dumblo reaktoriai;
947.6. nardinamieji reaktoriai (biodiskai);
947.7. putų filtrai;
947.8. durpių filtrai;
947.9. ilgojo aeravimo rezervuarai;
947.10. anaerobiniai reaktoriai;
947.11. mikrofiltrai/membraniniai filtrai;
947.12. kombinuoti įrenginiai, kuriuose gali būti sublokuoti įvairių tipų įrenginiai (pirminiai nusodintuvai, ilgojo aeravimo rezervuarai, antriniai nusodintuvai, pūdomieji nusodintuvai, biologiniai plėveliniai reaktoriai ir kt.).
948. Nuotekų valykloms, skirtoms aptarnauti iki 50 gyventojų ekvivalentų, nuotekų išvalymui keliami normatyviniai reikalavimai yra tokie patys, kaip ir nuotekų valykloms, valančioms iki 5 m3 nuotekų per parą.
949. Šios nuotekų valyklos pagal stabiliai pasiekiamą valytų nuotekų kokybę ir siekiant jas tobulinti skirstomos į klases – nuo pirmosios (žemiausios) iki septintosios (aukščiausios) klasės (žr. 20 lentelę).
950. Septintos klasės valyklos nuotekos gali būti naudojamos gaisrų gesinimo atsargų papildymui, tualetų bakelių pripildymui, oro kondicionavimo įrenginiuose, dekoratyviniuose fontanuose, kelių, aikščių, vejų, krūmų laistymui ir pan.
951. Nedidelio nuotekų kiekio valymui gali būti naudojami ekstensyvaus valymo įrenginiai (augaliniai filtrai, tvenkiniai, sugerdinimas į gruntą ir kt.) ir intensyvaus valymo įrenginiai (sekos biologiniai reaktoriai, laistomieji reaktoriai ir kt.).
952. Labiausiai šiuo metu paplitusios nedidelės nuotekų valyklos susideda iš dviejų pagrindinių dalių, kurių pirmoji dažniausiai būna pūdomasis nusodintuvas (septikas), o antroji dalis – nuotekų sugerdinimo įrenginiai, biologinio valymo arba mechaninio filtravimo įrenginiai.
953. Jeigu numatoma, kad nuotekų biologinis valymas vyks biologiniame tvenkinyje, prieš jį gali būti neįrengiamas pūdomasis nusodintuvas, o vietoje jo statomos grotos (kai kada ir smėliagaudė).
954. Siekiant geresnio nuotekų išvalymo, po biologinio tvenkinio, biologinio tvenkinyno (biologinių tvenkinių eilės) arba aeruojamojo tvenkinio gali būti įrengiamas švarinimo tvenkinys (valytų nuotekų baigiamojo švarinimo tvenkinys).
955. Šiame Statybos techninio reglamento skyriuje nenagrinėjamos visos galimos nuotekų valyklų, skirtų valyti nuotekas nuo ne daugiau kaip 50 gyventojų, technologinės schemos ir įrenginiai, bet pateikiami pagrindiniai reikalavimai, taikomi labiausiai paplitusioms gamyklinėms ir statytinėms nuotekų valykloms.