Talpų montavimo darbų instrukcija. Talpos, rezervuarai, pardavimas...
250
post-template-default,single,single-post,postid-250,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Talpų montavimo darbų instrukcija

Talpų montavimo darbų instrukcija

Talpos ir jos funkcionalumą užtikrinančių sistemų montavimą atlikti vadovaujantis statinio techniniu ar/ir darbo projektu.
Vietos paruošimas. Rekomenduojame:

 • Įrenginio montavimo vieta turi būti parinkta taip, kad ji nebūtų užliejama paviršiniais vandenimis.
 • Apžiūros dangtis turėtų būti prieinamas nuolatiniam patikrinimui ir tam, kad sistema funkcionuotų teisingai.
 • Pasitikrinkite, kokio diametro yra kanalizacijos vamzdis. Įsitikinkite, kad būtų išlaikytas nuolydis, kuris yra reikalingas nuotekų savitakai į įrenginį užtikrinimui.
 • PASIRUOŠIMAS ŽEMĖS DARBAMS: išvalykite aikštelę, bent pusmetriu aplinkui didesnę nei pats valymo įrenginys.
 • ŽEMĖS DARBAI: Žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis STR 1.07.02:2005, statinio techniniu ar/ir darbo projektu ir bendrosiomis statybos montavimo normomis.

Tuo atveju, kai atliekant žemės kasimo darbus susiduriama su projektiniuose brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis,
darbai turi būti nedelsiant sustabdyti. Informuoti statybos techninę priežiūrą vykdantį asmenį ar įgaliotą asmenį ir tik gavus leidimą,
toliau tęsti darbus toje zonoje.
Baigus žemės darbus iki projektinės altitudės, patikrinamas pagrindas, ar nėra silpnų ar išmirkusių gruntų, iškasų ir t.t. Tokie gruntai
turi būti pašalinti iki statybos techninę priežiūrą vykdančio asmens nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu jį sutankinant.
Paruošiama aikštelė iki projekte nurodytos altitudės, gruntas sutankinamas (sutankinimo koeficientas nuo 0,95 ÷ 0,98, sutankinimo
sluoksnis 200 – 300 mm).

Požeminių talpų montavimas

Talpos montuojamos pagal iš anksto paruoštą ir suderintą su atitinkamomis instancijomis projektą.
DĖMESIO: Talpos montavimas reikalauja ypatingo dėmesio, nes nuo to priklauso jo tolimesnis funkcionalumas.
Rekomenduojame:

 • Talpos montavimas atliekamas pagal EN 976-2 standartą.
 • Kasti baigiama likus 20-30 cm iki projektinio duobės gylio. Toliau kasama rankiniu būdu, t.y. kastuvu. Tokiu būdu pasiekiama, kad įrenginys savo dugnu atsiremtų į nejudintą gruntą.
 • Prieš įleidžiant įrenginį į duobę, BŪTINA PATIKRINTI ar talpos movų diametrai atitinka. Taip pat patikrinkite, ar atitinka
 • padavimo vamzdžio gylis ir talpos atitekėjimo movos aukštis, bei valymo įrenginio atitekėjimo ir ištekėjimo vamzdžių kampai.
 • Talpa į duobę įkeliama naudojant tipinius kėlimo mechanizmus. Atsargiai įleidus jį į duobę, įrenginys išlyginamas nivelyro pagalba.
 • Tarpas tarp duobės kraštų ir talpos palaipsniui užpilamas iš anksto į montavimo vietą atvežtu smėliu, kuris pilamas 20-30 cm storio
 • sluoksniais kruopščiai juos sutankinant. Esant sausam smėliui, tankinant jį reikia drėkinti vandeniu.
 • Montavimo metu (arba esant aukštam gruntinio vandens lygiui), pilant smėlį į duobę aplink talpą, tuo pačiu metu į talpą palaipsniui
 • pilamas ir vanduo. Tai atliekama taip: pilama 20-30 cm smėlio į duobę aplink talpą ir tuo pačiu metu į talpą pilama 20-30 cm vandens.
 • Taip kartojama ir toliau, pilant po 20-30 cm žemės aplink talpą ir po 20-30 cm vandens į pačią talpą.
 • Užpylus talpą smėliu iki viršutinės talpos dalies, uždėkite dangtį, kad toliau vykdant užkasimo darbus, pilamas smėlis nepatektų į talpos vidų.
 • Smėlio pilkite tiek, kad talpos apžiūros dangtis būtų viename lygyje su gatvės ar šaligatvio danga, jei talpos montuojamas
 • važiuojamoje dalyje; 50 – 70 mm nuo žemės paviršiaus – jei montuojamos žaliojoje vejoje gyvenamuosiuose kvartaluose, 200 mm – jei talpos montuojamos neužstatytose teritorijose (STR 2.07.01:2003, 450 punktas).
 • Montuojant talpą po važiuojamąja dalimi, virš jo įrengiama 200 mm storio armuota gelžbetoninė plokštė, paskirstanti transporto priemonių krūvį nuo talpos.
 • Esant aukštiems gruntiniams vandenims, talpa turi būti ankeruojama prie gelžbetoninės plokštės nerūdijančio plieno juosta.

Krovimas
Rezervuarus nukraunant nuo transporterio, rezervuarą galima kelti tik rezervuaro gamintojo pateiktais prietaisais arba tik ant rezervuaro pažymėtose kėlimo vietose, naudojant nemetalinius diržus arba austines juostas.

talpos_uzkabinimas

 

talpos_uzkabinimas2

 

 

 

Įrengimas, esant normalioms sąlygoms

a – 500–2000 mm (min. 200 mm užpildo)

б – Stabilus gruntas: min. 450 mm. Nestabilus gruntas: min. ½ rezervuaro skersmens

Įrengimas, esant eismo apkrovai

a – 650–2000 mm (užpilas ir gelžbetonis );  1000–2000 mm (užpilas ir asfaltas arba grindinio plokštės).

б – Stabilus gruntas: min. 450 mm; Nestabilus gruntas: min. ½ rezervuaro skersmens.

talpos_montavimas_1

 

talpos_montavimas_2

 

talpos_montavimas_3

 

Jeigu grunto apkrova virš rezervuaro apskaičiuota kaip nepakankama rezervuarą apsaugoti nuo pakėlimo (galutinis bendras 0,7 rezervuaro skersmens dangos gylis paprastai yra pakankamas vieną rezervuarą apsaugoti nuo plūduriavimo), rezervuaras įtvirtinamas tokiais metodais kaip pagrindo plokštės arba skersiniai. Tvirtinimo taškų skaičius kiekvienoje rezervuaro pusėje turi atitikti rezervuaro tvirtinimo vietas, nurodytas ant rezervuaro.

Rezervuarų tvirtinimo schema

tvirtinimo_schema

 

tvirtinimo_schema_2

Daugiau informacijos gausite apie valymo įrenginius: https://nuotekuvalymoirenginiaikainos.lt/nuoteku-valymo-irenginiai-kainos/